Bod č. 5

Investičný zámer, Vajnorská 175 (bytový dom, apartmánový hotel spolu 443 bj)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.