Komisia sociálnych vecí a bývania - 33. zasadnutie 18.09.2018