Bod č. 1

Prerokovanie poskytnutia bytu p. B. F., trvale bytom Bratislava – Nové Mesto, prechodne V. 17A, Bratislava.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.