Komisia sociálnych vecí a bývania - 24. zasadnutie 06.06.2017

  • 6. júna 2017, 14:00 h (per rollam)
  • Junácka 1