Bod č. 5

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto(Bunčáková)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.