Bod č. 15

Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti VZN č. 6/2017 zo dňa 13.10.2015 o dodržaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.