Bod č. 8

Rôzne:
1. V akom stave sú projekty škôl a škôlok financované z úveru?
- Koľko financií podľa najnovších informácii sme dostali refundované z MIRRI na tieto projekty?
- Ako stojíme s vybavením nového pavilónu na ZŠ Cádrova i ZŠ Odborárska?
2. Aké investície pre jednotlivé školy a škôlky sú plánované začleniť do rozpočtu 2024?
3. Situácia na ZŠ Cádrova (výberové konanie na riaditeľa školy)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.