Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom MČ-BANM (2018-2022)

Árva Andrej

Ing. Árva Andrej

Starostovia a nezávislí kandidáti

andrej.arva123@gmail.com

Galamboš Pavol

Ing. Galamboš Pavol

koalícia: Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

palko92@gmail.com

Mašátová Haliaková Marianna

Mgr. Mašátová Haliaková Marianna

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

marianna.masatova@gmail.com

Mrva Jakub

Ing. Mrva Jakub

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

jakub_mrva@yahoo.com

Petrovič Juraj

Mgr. Petrovič Juraj

koalícia: Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

jurajpetrovic@oks.sk

Troiak Pavol

Ing. Troiak Pavol

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

pavol.troiak@banm.sk