Bod č. 2

Návrh na určenie pomenovania predĺženia existujúcej ulice Frankovská v katastrálnom území Vinohrady


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.