Bod č. 4

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu MČ B-NM na funkčné obdobie rokov 2018 - 2022


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.