Bod č. 3

Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022 MČ B-NM


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.