Bod č. 9

Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti VZN č. 6/2015 zo dňa 13.10.2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ B-NM


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.