Bod č. 4

Návrh záverečného účtu v MČ B-NM a rozpočtové hospodárenie za rok 2016


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.