Bod č. 16

Návrh zámeru rekonštrukcie a využitia priestorov Račianska 87 – nízkoprahový klub pre deti a mládež


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.