Bod č. 14

Návrh na zmenu rozpočtu MČ B-NM na rok 2017


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.