Bod č. 12

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu – Z & T Pharma s. r. o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.