Mgr. Vašková Lucia

Odborník

E-mail: lucia.vaskova@hotmail.com

Účasť na zasadnutiach

2023
20.11.2023 - Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2022-2026) - ospravedlnený
04.09.2023 - Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2022-2026) - prítomný
05.06.2023 - Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2022-2026) - prítomný