Bod č. 1

Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,sa vydáva Prevádzkový poriadok „Športoviska Pionierska“


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.