Bod č. 3

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2022-2026


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.