Bod č. 3

Návrh na vypožičanie lávky - technickej pamiatky „Oceľovej lávky, pri Palme 1903“ Železničnému múzeu Slovenskej republiky, registrovanému Ministerstvom kultúry SR pod číslom RM 67/2000


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.