Bod č. 15

Návrh VZN MČ B-NM č. …/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území MČ B-NM


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.