Bod č. 13

Informácia - Obchodná verejná súťaž na prenájom budovy s názvom: A servisný objekt, súp. č. 13922 nachádzajúcej sa v rámci areálu volnočasového priestoru JAMA v k. ú. Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve MČ B-NM


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.