Bod č. 2

Žiadosť o príspevok č. 12/2022 – Depaul Slovensko, n.o. – na projekt “Teplá a výživná strava pre chorých ľudí bez domova”


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.