Bod č. 14

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.