Bod č. 10

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Račianskej ulici v Bratislave č. 87


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.