Bod č. 6

Návrh VZN MČ BA – NM, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2001 zo dňa 16.10.2001 o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v MČ BA – NM v znení neskorších zmien a doplnkov


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.