Bod č. 21

  • Zasadnutie: 3. zasadnutie - Miestne zastupiteľstvo
  • Prekladatelia: Ing. Mgr. Ľubomír Baník - prednosta MÚ BNM
  • Prizvaný/í: Mgr. Jana Biharyová - referent odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 44/2015


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.