2017/1 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Informácie
  • Účinné od: 01.03.2017
  • Schválené: 14.02.2017