Bod č. 50

R - Zverejnenie na www stránke MČ B-NM všetkých dostupných kontaktov a čísiel dverí na všetkých pracovníkov (poslanecký návrh)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.