Bod č. 10

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo 14. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.