Bod č. 4

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.