Bod č. 3

Prerokovanie a schválenie vecného plánu činnosti komisie na rok 2015


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.