1. zasadnutie - Komisia pre školstvo a vzdelávanie