Úplné znenie 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ BNM

Informácie
  • Účinné od: 27.09.2018
  • Schválené: 11.09.2018