Úplné znenie zásad poskyt. JFV výpomocí obyvateľom MČ BNM schválených 6.10.2020 uzn. č. 18/21 s účin. od 22.10.2020 v znení Dod. č. 1 a Dod. č. 2 schváleného 27.09.2022 uznesením č. 40/16 a Dod. č. 3 schváleného 27.06.2023 uznesením č. 05/16