Prevádzkový poriadok pre činnosť sociálneho zariadenia-Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťata na Robotníckej ulici 11 v správe mestskej časti Bratislava - Nové Mesto