Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 09.01.2023