Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
06.11.1998 1998/08 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.8/1998 zo dňa 13.10.1998, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/1996 o dodržiavaní čistoty a poriadku v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/1991 o chove zvierat na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

06.11.1998 1998/09 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.9/1998 zo dňa 13.10.1998, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/1995 o podmienkach vydávania záväzných stanovísk pre podnikateľské činnosti v oblasti erotických masážnych salónov a prevádzok s erotickým tovarom v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto zo dňa 10.1.1995

21.08.1998 1998/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.5/1998 zo dňa 4.8.1998 o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo voľbách do NR SR v roku 1998
21.08.1998 1998/06 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.6/1998 zo dňa 4.8.1998, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/1998 zo dňa 16.6.1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

21.08.1998 1998/07 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.7/1998 zo dňa 4.8.1998, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/1998 zo dňa 16. júna 1998, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová ll2, Trhový poriadok pre trhoviská na Brezovskej a Riazanskej ulici a Trhový poriadok príležitostného trhu na štadióne AŠK Inter Slovnaft Bratislava

01.07.1998 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.4/1998 zo dňa 16.6.1998, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová 112,Trhový poriadok pre trhoviská na Brezovskej a Riazanskej ulici, Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava - Nové Mesto na Vajnorskej ul. č.21 a v Dome kultúry Kramáre na Stromovej ul. č. 18.
01.07.1998 1998/03 Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.3/1998 zo dňa 16.6.1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
01.07.1998 1998/02 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto mč.2/1998 zo dňa 16.6.1998, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/1996 o odstraňovaní opustených motorových vozidiel a ich častí na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

01.07.1998 1998/04 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.4/1998 zo dňa 16. júna 1998 ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová ll2, Trhový poriadok pre trhoviská na Brezovskej , Riazanskej ulici a Trhový poriadok príležitostného trhu na štadióne AŠK Inter Slovnaft Bratislava

06.05.1998 1998/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.1/1998 zo dňa 14.4.1998 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 3/1993 zo dňa 16. 3. 1993 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/1993 zo dňa 28. 10. 1993 o zásadách riešenia otázok bytovej politiky na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

01.01.1998 1997/04 Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.4/1997 zo dňa 16.12.1997 o dani z nehnuteľností na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 1998

01.01.1998 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 5/1997 zo dňa 16.12.1997 o vydávaní osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie
ako vyplýva zo zmien a doplnení Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.12/2008 zo dňa 16.12.2008
01.01.1998 1997/03 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.3/1997 zo dňa 16.12.1997, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/1996 o miestnych poplatkoch na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

01.01.1998 1997/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.5/1997 zo dňa 16.12.1997 o vydávaní osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie

19.07.1997 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/1997 zo dňa 1.7.1997 o záväzných častiach územného plánu zóny Kramáre - Horný Kramer
01.05.1997 1997/01 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.1/1997 zo dňa 18.3.1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda
01.01.1997 1996/05 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.5/1996 zo dňa 26.11.1996 o miestnych poplatkoch na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
01.01.1997 1996/06 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.6/1996 zo dňa 26.11.1996 o dani z nehnuteľností na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre rok 1997

01.01.1997 1996/07 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 7/1996 zo dňa 26.11.1996 o záväzných častiach územného plánu zóny Koliba – Stráže
23.12.1996 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 7/1996 zo dňa 26.11.1996 o záväzných častiach územného plánu zóny Koliba - Stráže
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »