Bod č. 22

Vystúpenie občanov (predpoklad o 11.00 hod)
1.Verejné zhromaždenie občanov lokality Zátišie (poslanecký návrh poslancov: Ing. Libor Gašpierik, JUDr. Tomáš Korček, JUDr. Richard Mikulec, Mgr. Vladimír Mikuš)
2. Verejné zhromaždenie občanov lokality Dimitrovka (poslanecký návrh poslancov: JUDr. Richard Mikulec, JUDr. Tomáš Korček, Ing. Ándrej Árva, Bc. Branislav Filipovič, Martin Lovich)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.