Bod č. 30

Rôzne
R8 - Obchodný dom Slimák a budova Novej Tržnice – zápis do zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
R9 - Spoločenská budova Vernosť – realizácia mimoriadnej kontroly
R10 - Nelegálne stavby na pozemkoch vo vlastníctve MČ B-NM – vykonanie kontroly
UZNESENIE NEBOLO PODPÍSANÉ STAROSTOM
R11 - Nájom obecných bytov – OZ Spoločnosť priateľov a detí z detských domovov Úsmev ako dar
R12 - Predaj bytov na Bojnickej spracovanie kompletného materiálu
R13 - Koncepcia výstavby, obnovy a rekonštrukcie nájomných bytov MČ B-NM
R14 - Monika Majerová – výmena bytu
R15 - Božena Farkašová – výmena bytu


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.