Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2022-2026) - 3. zasadnutie 13.02.2023

  • 13. februára 2023, 16:00 h
  • formou online stretnutia
  • Zasadnutie pokračuje 13.03.2023