Bod č. 7

VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach zriadených MČ BANM


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.