Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) - 6. zasadnutie 18.06.2019