Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) - 11. zasadnutie 13.01.2020

  • 13. januára 2020, 15:30 h
  • v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto v miestnosti č. 619 na 6. poschodí.
  • Junácka 1, Bratislava
  • Predsedajúci: Mgr.,Ing. Šebejová Katarína, PhD.