Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) - 2. zasadnutie 11.03.2019