Komisia pre školstvo a vzdelávanie - 13. zasadnutie 18.04.2016