Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy - 24. zasadnutie 19.06.2018

  • 19. júna 2018, 14:00 h (Vzhľadom ku skutočnosti, že zo siedmych členov komisie sa štyria členovia komisie ospravedlnili z termínu konania komisie, na pokyn predsedníčky komisie kontaktovala zapisovateľka ostatných členov komisie a komisia nezasadala.)
  • Junácka 1
  • Predsedajúci: Ing. Rattajová Zuzana