Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy - 15. zasadnutie 23.11.2016