Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2022-2026) - 2. zasadnutie 14.02.2023

  • 14. februára 2023, 14:00 h
  • v zasadacej miestnosti na IV. posch. administratívnej budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul. č. 1, Bratislava
  • Zasadnutie pokračuje 14.03.2023