Bod č. 3

Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku MZ a návrh Rokovacieho poriadku stálych komisii pri MZ


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.